We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content
New

Matkailuyritysten hiiliopas - Land of National Parks


Author: Ridanpää Roosa, Tervo-Kankare Kaarina

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2022

Publisher serie: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 242


Layout: 66 s.


Language: suomi


ISSN-L: 1235-6549

ISBN: 978-952-377-066-9 (pdf)

Summary:

Matkailuyritysten hiilioppaassa neuvotaan, miten matkailuyritykset voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Opas on suunnattu erityisesti Land of National Parks -alueen eli Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Sallan, Suomussalmen ja Taivalkosken matkailuyrityksille. Opasta voivat hyödyntää myös kohdeorganisaatiot.

Oppaan alussa perustellaan, miksi matkailuyritysten kannattaa osallistua ilmastotalkoisiin, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Land of National Parks -alueella ja miten matkailu kiihdyttää ilmastonmuutosta. Tämän jälkeen oppaassa esitellään vaihe vaiheelta päästövähennyspolku, jota seuraamalla yritykset voivat systemaattisesti seurata ja vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään. Päästövähennyspolku aloitetaan hiilijalanjäljen laskennasta, minkä jälkeen asetetaan yrityksen päästövähennystavoitteet. Tavoitteiden asettaminen luo suuntaviivat yritysten hiilineutraaliuden ja nettonollapäästöjen saavuttamiselle, ja toimenpidesuunnitelman teko auttaa päästövähennystoimien toteuttamista.

Oppaassa syvennytään päästöjen vähentämiseen kuudella eri osa-alueella: energia, logistiikka, kiertotalous ja hankinnat, ruoka, yhteistyöverkostot sekä palvelumuotoilu ja markkinointi. Opasta varten on kerätty alueen matkailuyrityksiltä esimerkkejä toteutuneista ja onnistuneista toimista sekä niiden hyödyistä. Oppaan loppuun on koottu laaja lista päästövähennystoimenpiteitä, joita erityyppisissä matkailuyrityksissä voidaan toteuttaa. Mikäli yrityksen toiminnasta aiheutuu vähennystoimenpiteiden jälkeen edelleen päästöjä, yritys voi halutessaan hyödyntää päästökompensaatiota, jonka ostamiseen opas antaa vinkkejä.

Opas on toteutettu osana Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen - Gateway to Land of National Parks -hanketta.

Read more:

Gateway to Land of National Parks -hanke (metsa.fi)

Updated 13.12.2022