We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content
New

Etelä-Konneveden kansallispuiston kävijätutkimus 2022


Author: Tuomela Satu

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Layout: 33 s.


Language: suomi


ISBN: 978-952-377-070-6 (pdf)

Summary:

Etelä-Konneveden kansallispuiston kävijätutkimus toteutettiin aikavälillä 14.5.-23.10.2022. Tutkimus on vuonna 2014 perustetun kansallispuiston toinen: Ensimmäinen kävijätutkimus toteutettiin vuosina 2015-2016. Kansallispuiston käyntimäärät ovat kasvaneet sen perustamista seuranneina vuosina lähes joka vuosi ja vuonna 2021 käyntejä oli 38 600.

Kävijätutkimuksessa selvitettiin mm. Etelä-Konneveden kansallispuiston paikallistaloudellisia vaikutuksia, puiston kävijäprofiilissa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia ja kävijöiden käynnillään harrastamia ulkoilu- ja luontoharrastuksia. Tutkimuksessa kartoitettiin myös kävijöiden tyytyväisyyttä käyntiinsä sekä kansallispuiston palvelurakenteisiin ja selvitettiin kävijöiden alueelle toivomia maksullisia lisäpalveluja.

Tutkimukseen vastasi 416 kävijää. Vastaajista 58 % oli naisia ja 42 % miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 44 vuotta ja heidän yleisin asuinkuntansa Jyväskylä. Seuraavaksi yleisimmät asuinkunnat olivat Kuopio ja Helsinki. Useimmat vastaajat saapuivat kansallispuistoon 2-5 hengen seurueessa, joka koostui tyypillisimmin oman perheen jäsenistä.

Suurin osa vastaajista (68 %) vieraili kansallispuistossa päiväretkellä ja valtaosa (66 %) oli ensi kertaa alueella. Vastaajat koostuivat pääosin kotimaisista matkailijoista, joita oli 86 % kävijöistä. Ulkomaisia matkailijoita oli 7 % ja heistä puolet tuli Saksasta. Paikallisia asukkaita oli 7 % vastanneista.

Vastaajien virkistysmotiiveista yleisimpiä olivat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen ja yhdessäolo oman seurueen kanssa. Suosituimpia harrastuksia käynnin aikana olivat luonnosta nauttiminen, kävely, retkeily ja luonnon nähtävyyksien katselu. Kansallispuiston reiteistä suosituin oli 4,6 kilometrin mittainen Kalajan kierros, jonka mainitsi kiertäneensä 54 % kysymykseen vastanneista.

Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä Etelä-Konneveden kansallispuiston palvelujen laatuun ja määrään: kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,22 (asteikko 1-5, 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä). Vastaajat ilmoittivat olevansa kiinnostuneita myös maksullisista lisäpalveluista käyntiinsä liittyen. Eniten kiinnostusta herättivät sauna, harrastusvälinevuokraus ja ruokapalvelut.

Vastaajat käyttivät rahaa keskimäärin 36 euroa käyntiinsä liittyen kansallispuistossa ja lähialueella. Eniten rahaa käyttivät kotimaiset matkailijat. Kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset paikallistaloudelle olivat vuoden 2021 käyntimäärillä mitattuna 1 292 000 euroa ja 11 henkilötyövuotta.

Read more:

Etelä-Konneveden kansallispuisto (luontoon.fi)

Updated 11.1.2023