We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content
New

Evon retkeilyalueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2022


Author: Saatsi Emilia, Saatsi Pekka, Sirén Riina, Hjelt Hertta, Salo Aino

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2023

Publisher serie: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 246


Layout: 80 s.


Language: suomi


ISSN-L: 1235-6549

ISBN: 978-952-377-097-3 (pdf)

Summary:

Selvityksen kohteena on Evon retkeilyalueen rakennettu kulttuuriympäristö. Evon retkeilyalue sijaitsee Hämeenlinnan Lammilla, Kanta-Hämeen maakunnassa Etelä-Suomessa.

Selvityksessä käsitellyt rakennetut ympäristöt olivat Onnimajan pihapiiri Alisen Rautjärven rannalla, Niinimäen pihapiiri retkeilyalueen kaakkoiskulmassa, varastokämppä ja varasto Hokajärven rannalla sekä Mustajärven tilan pihapiiri Valkea Mustajärven länsipuolella. Kohderakennukset sijaitsevat valtion retkeilyalueen ja opetusmetsän alueella.

Evon torpat eli Onninmaja, Niinimäki ja Mustajärvi pihapiireineen ovat syntyneet pääsääntöisesti 1800-luvulla, jolloin valtion omistama liikamaaksi nimitetty metsäalue jaettiin paikallisille talollisille. Näiden rakennuskanta on täydentynyt maatiloille ominaisesti varastorakennuksilla, kotieläinsuojilla sekä asumuksilla. Hokajärven varastokämppä on rakennettu 1940-luvulla Hokajärven torpan maille metsätöitä tekevien sotavankien väliaikaisasunnoksi.

Inventointityön tarkoituksena oli kartoittaa Metsähallitukselle kulttuuriympäristöjen korjaus- ja kunnostustarvetta retkeilyalueen virkistyskäyttöä varten. Selvityksessä käydään läpi alueen historiaa ja rakentumista sekä olemassa olevien rakennusten nykytilaa. Inventointi ottaa kantaa rakennusten kuntoon, alkuperäisyyteen ja säilyneisyyteen sekä luo ehdotuksen rakennusten kulttuurihistoriallisista arvoista.

Read more:

Evon retkeilyalue (luontoon.fi)

Updated 17.10.2023