We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content
New

Päijänteen kansallispuiston rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2022


Author: Saatsi Emilia, Saatsi Pekka, Sirén Riina, Salo Aino

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2023

Publisher serie: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 247


Layout: 68 s.


Language: suomi


ISSN-L: 1235-6549

ISBN: 978-952-377-098-0 (pdf)

Summary:

Selvityksen kohteena oli Päijänteen kansallispuiston rakennettu kulttuuriympäristö. Päijänteen kansallispuisto sijaitsee Padasjoen, Asikkalan ja Sysmän kuntien alueella Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.

Selvityksessä käsitellyt rakennetut ympäristöt sijaitsevat Päijänteen saarilla: Haapasaaressa, Harhussa eli Koreakoivussa, Hietasaarilla, Päijätsalossa ja Vähä Kalainsaarella (nyk. Kalainsaari).

Tarkastellut rakennetut ympäristöt eivät muodosta eheää ja yhtenäistä kokonaisuutta. Haapasaaren torppa pihapiireineen on syntynyt 1800-luvun puolivälin jälkeen, ja torpan maita on viljelty. Päijätsalon näkötorni on rakennettu 1900-luvun taitteessa ilahduttamaan Suopellon huvila-asukkaita. Harhun vaatimaton erakkoasumus on syntynyt erakko Pylväläisen elinaikana 1930-luvulla. Hietasaaren ja Vähä Kalainsaaren rakennukset puolestaan edustavat 1950- ja 1980-lukujen kesämökkirakentamista.

Inventointityön tarkoituksena oli kartoittaa Metsähallitukselle kulttuuriympäristöjen korjaus- ja kunnostustarvetta retkeilyalueen virkistyskäyttöä varten. Selvityksessä käydään läpi alueen historiaa ja rakentumista sekä olemassa olevien rakennusten nykytilaa. Inventointi ottaa kantaa rakennusten kuntoon, alkuperäisyyteen ja säilyneisyyteen sekä luo ehdotuksen rakennusten kulttuurihistoriallisista arvoista.

Read more:

Päijänteen kansallispuisto (luontoon.fi)

Updated 17.10.2023