We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content
New

Kansallispuistosimulaattori-peli


Author: Suomen luontokeskus Haltia

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Layout: 39 s.


Language: suomi


Summary:

Kansallispuistosimulaattori-pelin ideana on havainnollistaa luonnonkirjoa sekä luonnonsuojelun keinoja. Luonnonkirjon synonyymejä ovat luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti ja elonkirjo.

Pelin kohderyhmänä ovat perusopetukset vuosiluokat 5-9, lukio ja ammatillinen opetus. Pelin pelaaminen kestää 45 minuutista 2 tuntiin.

Pelin oppimistavoitteet ovat

  • Ymmärtää, että on paljon erilaisia lajeja, joilla on erilaisia elinympäristövaatimuksia.
  • Ymmärtää, että osa lajeista on tiettyihin elinympäristönsä piirteisiin tiukasti erikoistuneita.
  • Ymmärtää, että ihmisen aiheuttama luonnon yksipuolistuminen uhkaa erikoistuneita lajeja.
  • Osaa kuvailla, millaisia piirteitä monimuotoisella metsäluonnolla on.
  • Ymmärtää, että ennallistamalla ja haitallisia vieraslajeja torjumalla voidaan palauttaa ihmistoiminnan muuttamaa luontoa takaisin luonnontilaisemmaksi.
  • Ymmärtää, että ihmisen toiminta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii monenlaista yhteensovittamista.
  • Vahvistaa ryhmässä toimimisen taitojaan: ottaa muiden mielipiteet huomioon, perustelee omia näkökulmiaan ja harjaantuu yhteisten päätösten tekemisessä.

Pelin materiaalit

Updated 8.11.2023