Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

20-vuotias Urho Kekkosen kansallispuisto


Dahkki(t): Kankaanpää Sakari, Aikio Kristiina

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2003


Siidolohku: 44 s.


Giella: suomi


ISBN: 952-446-383-0 (painettu)

Čoahkkáigeassu:

Tämä julkaisu on tehty 20-vuotiaan Urho Kekkosen kansallispuiston kunniaksi. Julkaisussa muistellaan perustamisen vaiheita, kompensaatiota, mitä kansallispuisto on merkinnyt ja merkitsee paikallisille kunnille ja paliskunnille, millainen kansallispuisto on työnantajana ja mitä annettavaa kansallispuistolla on retkeilijälle.

Beaivádahtton 26.5.2015

Oažžumis prentejuvvon hámis

Haddi: 12 €

Diđoštallamat ja diŋgomat