Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Aapa mires - The world of plants


Dahkki(t): Keränen Saara, Kalpio Satu, Pyhäjärvi Mari, Torvinen Aarno

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2001


Siidolohku: 4 s.


Giella: english

Eará giellaveršuvnnat: suomi


Beaivádahtton 1.2.2021

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Aapa mires plants (590 KB, pdf)