Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

ABCGheritage 2012-2014


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2012


Siidolohku: 2 s.


Giella: suomi, english


Čoahkkáigeassu:

ABCGheritage - pohjoinen perintömme -hankkeen esite.

Beaivádahtton 15.5.2015

Elektrovnnalaš almmustahttin:

ABCGheritage esite - brochure (4 MB, pdf)