Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Flygekorren behöver ett hem - Så här kan du bygga en holk åt flygekorren


Dahkki(t): Forststyrelsen

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Siidolohku: 2 s.


Giella: svenska

Eará giellaveršuvnnat: suomi


Čoahkkáigeassu:

Det största hotet mot flygekorren i dag är att dess livsmiljöer försvinner. Flygekorren bygger helst sitt bo i hackspettshål i stadiga lövträd, men sådana hålträd är på många håll mycket sällsynta idag. Det här har lett till att flygekorren gärna bor i holkar.

Lassidieđut:

Broschyren har utarbetats i Liito-orava-LIFE projektet.

Beaivádahtton 26.3.2021

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Bygga en holk åt flygekorren (316 KB, pdf)