Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Tietopaketti saimaannorpan biologiasta ja suojelusta matkailuyrittäjille


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 13 s.


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Tämä saimaannorpan biologiaa ja suojelua käsittelevä tietopaketti suunnattu yrittäjille, jotka työskentelevät hylkeiden läheisyydessä. Paketti sisältää tietoa mm. hylkeiden historiasta ja tärkeistä populaatiotekijöistä, kuten elinkaaresta, genetiikasta, käyttäytymisestä ja kuolleisuuden syistä. Lisäksi kuvataan populaation seuranta ja keskeiset suojelutoimenpiteet sekä liikkumisen, kalastuksen ja rakentamisen rajoitukset Saimaan alueella. Loppuun on koottu tärkeimmät linkit.

Beaivádahtton 22.12.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Tietopaketti saimaannorpasta (1 MB, pdf)