Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Luonnonhoito uhanalaisten hyönteisten tukena


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 8 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: english


Čoahkkáigeassu:

Beetles LIFE -hankkeen kohdelajien huomioiminen metsätaloudessa ja niiden elinympäristöjen luonnonhoito.

Loga lasi:

Beetles-LIFE-hanke (metsa.fi)

Beaivádahtton 19.1.2023