Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Tiililkkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2022 - Tiivistelmä


Dahkki(t): Haverinen Sanna

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 16 s.


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 26.5.-4.9.2022. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 424 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Loga lasi:

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2022 - laaja tutkimusraportti

Tiilikkajärven kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 21.2.2023

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Tiilikkajärven kävijätutkimus (2.9 MB, pdf)