Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Äigee já Sááná meecist - Vandârdemetiket-mainâseh


Dahkki(t): Reittu Ninka

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 21 s.


Giella: sámegiella

Eará giellaveršuvnnat: svenska, suomi


ISBN: 978-952-377-088-1 (painettu), 978-952-377-087-4 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

“Päälgis lâi nuuvt muččâd, et váimu láđásmij. Tot muhâttâlâi kuosâmeecijn, kuárŋui källei oolâ, luoštij nijttoliähán, puovčâi sanijái siste já juuđij viijmâg láádu riidon.”

Äigee, Sááná, Vuolli-äijih já Penne Puljárâh lijkkojeh jotteeđ luándust. Sij viettih luándu soolâst Penne Puljáruv šoddâmpeeivi, ijjâsteleh meecist, uáinih mučis raasijd já kuáhtájeh stáluiguin já tuáršuperruin.

Vandârdemetiket-mainâsij ulmen lii movtijdittiđ párnáid luándun já siämmást muštâliđ, maht jotteeđ nuuvt et kunnijât luándu já eres vandârdeijeid.

Lassidieđut:

Mainâskirjeest lii valdum smaavâ tiädus, mii lii juohhum il. luándukuávdáid.

Loga lasi:

Oʹnssem da Uʹstten mieʹccest - Mainnâz luâđast jååʹttemetikeeʹtt pirr (sää´mǩiõ´lle)

Riđđu ja Saana meahcis — Vánddardanetikeahtta-máidnasat (davvisámegiella)

Beaivádahtton 2.10.2023

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Vandârdemetiket-mainâseh (7.9 MB, pdf)