Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Riđđu ja Saana meahcis - Vánddardanetikeahtta-máidnasat


Dahkki(t): Reittu Ninka

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 21 s.


Giella: sámegiella

Eará giellaveršuvnnat: suomi, svenska


ISBN: 978-952-377-086-7 (painettu), 978-952-377-084-3 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

”Bálggis lea duođaid fiinna. Dat mohkahalai guossavuovddis, gavccui lássái, njiejai niitolágan leahkái, buovččadalai gáiskiid siste ja ollii viimmát láddo gáddái.”

Riđđu, Saana, Onni-áddjá ja Beana Beahcevárri liikojit luonddutuvrrain. Sii leat luonddus Beana Beahcevári riegádanbeivviin, idjadit meahcis, oidnet fiinna liđiid ja deivet ulddaid ja čáhceloddebeassádaga.

Vánddardanetikeahttamáidnasiid jurddan lea movttiidahttit mánáid lundui ja seammás muitalit, mo lihkadit luonddu ja eará vánddardeaddjiid gudnejahttimiin.

Lassidieđut:

Máinnasgirjjis lea váldojuvvon smávva preanttus, mii lea juhkkojuvvon ee. luondduguovddážiidda.

Loga lasi:

Äigee já Sááná meecist - Vandârdemetiket-mainâseh (anarâškielâ)

Oʹnssem da Uʹstten mieʹccest - Mainnâz luâđast jååʹttemetikeeʹtt pirr (sää´mǩiõ´lle)

Beaivádahtton 2.10.2023

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Vánddardanetikeahtta-máidnasat (7.9 MB, pdf)