Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Evon retkeilyalueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2022


Dahkki(t): Saatsi Emilia, Saatsi Pekka, Sirén Riina, Hjelt Hertta, Salo Aino

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 246


Siidolohku: 80 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-6549

ISBN: 978-952-377-097-3 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Selvityksen kohteena on Evon retkeilyalueen rakennettu kulttuuriympäristö. Evon retkeilyalue sijaitsee Hämeenlinnan Lammilla, Kanta-Hämeen maakunnassa Etelä-Suomessa.

Selvityksessä käsitellyt rakennetut ympäristöt olivat Onnimajan pihapiiri Alisen Rautjärven rannalla, Niinimäen pihapiiri retkeilyalueen kaakkoiskulmassa, varastokämppä ja varasto Hokajärven rannalla sekä Mustajärven tilan pihapiiri Valkea Mustajärven länsipuolella. Kohderakennukset sijaitsevat valtion retkeilyalueen ja opetusmetsän alueella.

Evon torpat eli Onninmaja, Niinimäki ja Mustajärvi pihapiireineen ovat syntyneet pääsääntöisesti 1800-luvulla, jolloin valtion omistama liikamaaksi nimitetty metsäalue jaettiin paikallisille talollisille. Näiden rakennuskanta on täydentynyt maatiloille ominaisesti varastorakennuksilla, kotieläinsuojilla sekä asumuksilla. Hokajärven varastokämppä on rakennettu 1940-luvulla Hokajärven torpan maille metsätöitä tekevien sotavankien väliaikaisasunnoksi.

Inventointityön tarkoituksena oli kartoittaa Metsähallitukselle kulttuuriympäristöjen korjaus- ja kunnostustarvetta retkeilyalueen virkistyskäyttöä varten. Selvityksessä käydään läpi alueen historiaa ja rakentumista sekä olemassa olevien rakennusten nykytilaa. Inventointi ottaa kantaa rakennusten kuntoon, alkuperäisyyteen ja säilyneisyyteen sekä luo ehdotuksen rakennusten kulttuurihistoriallisista arvoista.

Loga lasi:

Evon retkeilyalue (luontoon.fi)

Beaivádahtton 17.10.2023