Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2022


Dahkki(t): Koponen Pekka, Wennström Carina

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 28 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-377-100-0 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään alueen vetovoimaa.

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 1.6.-30.8.2022. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 235 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Loga lasi:

Itäisen Suomenlahden kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 23.10.2023