Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Valkmusan kansallispuiston kävijätutkimus 2022


Dahkki(t): Koponen Pekka, Wennström Carina

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 29 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-377-103-1 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään alueen vetovoimaa.

Valkmusan kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 27.2.-25.10.2022. Vastauksia kertyi yhteensä 676 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Loga lasi:

Valkmusan kansallispuisto (luontoon.fi).

Beaivádahtton 23.10.2023

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Valkmusan kävijätutkimus (3.5 MB, pdf)