Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Beetles LIFE Pieni askel ihmiselle, iso harppaus karismaattisille kovakuoriaisille! - Layman´s Report - Projektin toiminta ja tulokset 2018–2023


Dahkki(t): Evokari Viliina, Malmberg Sampsa

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 19 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: english


ISBN: 978-952-377-101-7 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Beetles LIFE -projektissa parannettiin kahdeksan uhanalaisen tai silmälläpidettävän kovakuoriaislajin elinympäristöjä luonnonsuojelualueilla. Luontoprojektissa olemme polttaneet metsiä, tukkineet ojitettujen soiden ojia, lisänneet lahopuuta ja auttaneet haavan taimia kasvamaan. Ne kaikki ovat tehokkaita toimia kovakuoriaisten ja samalla lukemattomien muidenkin metsän asukkaiden hyväksi.

Koska kovakuoriaiset ovat hiljaisia, ne eivät voi kertoa itsestään ja ympäristöstään. Siksi me olemme käyttäneet viestinnän apuna taidetta. Kovakuoriaiset ovat näyttäviä, salaperäisiä ja erikoisia – eli loistavia lähteitä inspiraatiolle.

Loga lasi:

Beetles LIFE (metsa.fi)

Beaivádahtton 9.11.2023

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Beetles LIFE Layman´s Report (1.7 MB, pdf)