Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Fáhtehahttivuođačilgehus

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://julkaisut.metsa.fi/ ja on laadittu 23.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

 • Havaittava: Kontrastit

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Lomakekenttien reunojen kontrasti ympäröivään taustaan on riittämätön.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.1 Värien käyttö
 • Havaittava: Tekstikoko

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Oletustekstikoko on liian pieni.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • Havaittava: Kuvien tekstivastineet

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Kuvituskuvissa on alt-tekstejä, vaikka ne olisi paras jättää tyhjiksi.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Havaittava: Navigointi

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Yläpalkin yläosa on nimetty navigaatioksi, vaikka varsinaista navigaatiota ei ole.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Havaittava: Lukemisjärjestys

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Etusivun lukemisjärjestys on epälooginen ruudunlukijakäyttäjillä.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • Havaittava: Hakutulos

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Hakutulosten linkkilistoissa linkit eivät erotu riittävästi ja linkkinä toimii vain kunkin rivin ensimmäisen solun teksti.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
  • 1.4.1 Värien käyttö
 • Havaittava: Otsikkohierarkia

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Sivuston otsikkohierarkia ei ole yhtenäinen ja jatkuva.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Havaittava: Etusivun lomakekentät

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Hakukentiltä ja Verkkopalvelut-pudotusvalikosta puuttuu nimilappu (label).

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Havaittava: Hakulomake

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Hakulomakkeen Avainsanat-nimilappua ei ole liitetty mihinkään kenttään. Kenttiä ja valikkoja ei ole erotettu omiksi kenttäryhmiksi (fieldset). Kenttäryhmiltä puuttuu kuvaus (legend).
  Hakutulosten dynaamisesti tapahtuvaa muutosta ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Havaittava: Responsiivisuus ja mobiilikäyttö

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Osa elementeistä asemoituu mobiililaitteella hieman epäsiististi.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.4 Asento
 • Havaittava: Pdf-julkaisut

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Useiden julkaisujen lukemisjärjestys on virheellinen ja alt-tekstit puuttuvat.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • Hallittava: Näppäimistökäyttö

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Kohdistimen kontrasti ei ole riittävä.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.7 Näkyvä kohdistus
 • Hallittava: Alapalkin linkit

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Alapalkin linkkilistassa erotinmerkit on merkitty linkeiksi.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • Hallittava: Linkit sähköisiin julkaisuihin

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Linkit sähköisiin julkaisuihin on nimetty tiedostonimen mukaisesti.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • Hallittava: Hakutuloksen sivutus

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Hakutuloksen sivutuslinkit ovat epäselviä ruudunlukijan käyttäjille.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • Hallittava: Hakutulossivun otsikko

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Hakutulossivulta puuttuu pääotsikko H1.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • Ymmärrettävä: Kontrastit

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Linkit eivät erotu riittävästi leipätekstistä.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen
 • Ymmärrettävä: Navigointi

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Taaksepäin johtavat paluulinkit ovat epäyhtenäisiä.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen
 • Ymmärrettävä: Sivuston kieli

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Sivusto on vain suomenkielinen, ja julkaisujen esittelysivulta puuttuvat linkit kyseisen julkaisun muihin kieliversioihin.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.1.1 Sivun kieli
 • Ymmärrettävä: Julkaisun kuvaussivun kieli

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Julkaisun kuvaussivulla olevaa tekstiä ei ole merkitty julkaisun kielen mukaisesti.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.1.2 Osien kieli
 • Toimintavarma: Käyttöliittymäkoodi

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Span-tageilla on ylimääräisiä sulkutageja julkaisuluettelon sivulla.
  Etusivulla on kaksi id-tunnistetta.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 4.1.1 Jäsentäminen

2. Kohtuuton rasite

23.9.2018 jälkeen valmistuneet julkaisut pyritään korjaamaan saavutettaviksi niin pian kuin mahdollista.

Osa sisällöstä (esim. julkaisujen taulukot) tulevat erilaisista tietojärjestelmistä, joten niistä ei nykytekniikalla pysty tekemään saavutettavia. Jos tarvitset tällaista aineistoa, lähetä viesti osoitteeseen julkaisut(at)metsa.fi. Pyrimme toimittamaan sisällön jossakin toisessa muodossa.

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018

Ennen 23.9.2018 julkaistut pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

 

Sähköpostilla

julkaisut(at)metsa.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Sivuston saavutettavuusongelmia korjataan parhaillaan ja sivustosta pyritään saamaan saavutettava syksyn 2020 aikana.

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu

2012

Tämä verkkosivusto/sovellus on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen

10.06.2020